Gizlilik Politikası -Yasal Uyarı

 Tanımlar ve Koşullar
1- Bu www.xcombilisim.com sitenin sahibi Xcom Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Xcom Bilişim)’dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.

2- Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Xcom Bilişim Ve iletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “Xcom Bilişim” olarak anılacaktır), yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Xcom Bilişim’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
3-Xcom Bilişim internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Xcom Bilişim önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

4- www.xcombilisim.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Xcom Bişilim önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.

5-Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

(a)Bilgilendirme ve Feragat
1- Bu web sitesi tüm kapsamıyla iyi niyet çerçevesinde ve profesyonelce hazırlanmıştır.
2- Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Xcom Bilişim tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Xcom Bilişim bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

3- Xcom Bilişim hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.
4- Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Xcom Bilişim, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Xcom Bilişim’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

(c) Fikri Mülkiyet

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu Gereği (Site Telif Hakları) Konusunda Yasal Uyarı;

1- Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Xcom Bilişim’e ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
2- Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3- HP, Lenovo, Dell, Toshiba, Asus, Intel, AMD, IBM, Microsoft, Legrand, Qnap, Cisco, Vmware, Qnap marka ve logoları tescilli oldukları firmalara aittir.

4-Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz yada herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Xcom Bilişim web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.
5- Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

(d) Yetkili Mahkeme
1- Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.
2- Sitemiz içerisinde yer alan hiç bir makale, görsel, form, kodlama, kullanılan web sitesi araçları da dahil olmak üzere, Xcom Bilişim izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kar elde etmek amacı ile kullanılamaz. ©2022 Xcom Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi.